Give-aways

När man deltar i ett möte, går in på en mässa eller deltar i en konferens eller fritidsaktivitet är man oftast fullt närvarande för stunden. Man är fokuserad och öppen för att ta emot information. Så snart dörrarna stängs efter en när man går ut slår vardagen till och mycket blåser bort i omvärldens myller. En give-away är en påminnelse och ger upphov till en ny reflektion över att du finns och vad du har att erbjuda.

En påminnelse i efterhand