Flaggning

Med flaggning avser man att föra flagga på flaggstång enligt angivna regler och efter god sed.

Fram till 1800-talets mitt ansågs flaggning främst tillhöra sjöfarten men under den andra halvan av 1800-talet började det bli allt vanligare med officiella flaggningar även på land. Oscar II införde flaggning av kungaflaggan på Stockholmsslott.

I och med unionsupplösningen 1905 blev det mer allmänt även för privatpersoner att skaffa egen flaggstång och flagga.

Vi på Tellus tycker att flaggstången alltid ska bära någon form av prydnad. Det finns inga regler som bestämmer att man endast får flagga nationsflaggor eller organisationsflaggor. Vi anser emellertid att vid officiella flaggdagar och högtider ska officiella flaggor hissas och för den svenska flaggan är det följande regler som bör följas:

Flagglagen
Flaggdagar
Flaggregler
Flaggmått